انتخاب جناب آقای مهندس سیفی راد به عنوان چهره برتر

منتخب همایش سالیانه موسسه بین المللی بتن آمریکا (ACI) در سال 1396

 

انتخاب پروژه خروجی مستقل بهره برداری مخزن چاه نیمه 4 به عنوان پروژه برتر

منتخب همایش سالیانه موسسه بین المللی بتن آمریکا (ACI) در سال 1396

 

 

گواهینامه های اخذ شده :

 

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری :

 

گواهینامه استاندارد HSEMS :

 

گواهینامه ایزو :

 

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی :