مهندس محمد سیفی راد

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

ایشان در سال  1338 در مشهد به دنیا آمدند و در سال 1366 در رشته مهندسی عمران  از دانشگاه علم و صنعت  فارغ التحصیل شدند و در حین تحصیل نیز مشغول به کار بوده اند و پس از فارغ التحصیلی به عنوان کارشناس و پیمانکار در پروژه های مختلفی همکاری داشته اند  و در ابتدای سال 1370 شرکت مهندسی پانیر را به همراه سایر شرکاء تاسیس نمودند.

شرکت مهندسی پانیر تا کنون پروژه های بسیاری را در زمینه های سدسازی ، شبکه های آبیاری و زهکشی ، ایستگاه های پمپاژ ، خطوط انتقال آب ، تسطیح اراضی و راه سازی  اجرا و تحویل نموده است.

در حال حاضر به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی پانیر و رئیس هیئت مدیره شرکت بناب سد (پیمانکار تخصصی دیوارهای آببند و شمع ریزی و ...) و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی تحت ( پیمانکار تخصصی تونل سازی و حفاری و تزریق ) و در بخش انبوه سازی مسکن مشغول به کار هستند..

 

مهندس امیر شعبانی

قائم مقام و نایب رئیس هیئت مدیره

 ایشان در سال 1342 در تهران به دنیا آمدند.او تحصیلات خود را در رشته مهندسی آبیاری و زهکشی  در دانشگاه ارومیه ادامه داد.وی در سال 1368 در رشته مهندسی آبیاری و زهکشی فارغ التحصیل شدند و طی این مدت با کمیته آب جهاد سازندگی ارومیه و دفتر مرکزی کمیته آب وزارت جهاد سازندگی در پست های مدیریتی مختلف فعالیت داشته اند.ایشان شرکت مهندسی پانیر را در سال 1370 به همراه شرکاء خود تاسیس نمودند و در حال حاضر نایب رئیس هیئت مدیره و معونت اجرایی شرکت پانیر و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی تحت و بناب سد و در بخش انبوه سازی مسکن مشغول به کار می باشند.

 

 

مهندس جعفر سبوخی

عضو هیئت مدیره و معاونت پشتیبانی

 وی در سال 1337 در تربت حیدریه به دنیا آمدند و در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد  در سال 1366 فارغ التحصیل شد . ایشان به عنوان مدیر کارگاه تعمیر و نگهداری بسیاری از پروژه ها قبل ار سال 1370 مشغول به کار بوده اند ومدتی به طراحی ایستگاه های پمپاژ و سیستم های هیدرولیکی و ساخت تاسیسات مکانیکی مشغول بوده اند. از سال 1370 با شرکاء خود همراه شده و شرکت پانیر را تاسیس نموده و مشغول به کار شدند و از سال 1371 به عضویت هیئت مدیره شرکت در آمدند و تا کنون عضو هیئت مدیره بوده و معاون پشتیبانی شرکت می باشند و در بخش انبوه سازی مسکن مشغول بکار هستند .