مهندس محمد سیفی راد

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

ایشان در سال  1338 در مشهد به دنیا آمدند و در سال 1366 در رشته مهندسی عمران  از دانشگاه علم و صنعت  فارغ التحصیل شدند و در حین تحصیل نیز مشغول به کار بوده اند و پس از فارغ التحصیلی به عنوان کارشناس و پیمانکار در پروژه های مختلفی همکاری داشته اند  و در ابتدای سال 1370 شرکت مهندسی پانیر را به همراه سایر شرکاء تاسیس نمودند.

شرکت مهندسی پانیر تا کنون پروژه های بسیاری را در زمینه های سدسازی ، شبکه های آبیاری و زهکشی ، ایستگاه های پمپاژ ، خطوط انتقال آب ، تسطیح اراضی و راه سازی  اجرا و تحویل نموده است.

ایشان در حال حاضر دارای مدرک DBA هستند و به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی پانیر ، رئیس هیئت مدیره شرکت ساختمانی بناب سد (پیمانکار تخصصی دیوارهای آببند و شمع ریزی و ...) ، رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی تحت ( پیمانکار تخصصی تونل سازی و حفاری و تزریق ) ، رئیس هیئت مدیره شرکت پروژه آبرسانی سیمین دشت گرمسار، رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی مهندسین مشاور آب و گاز و نفت (آبگون)، رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی مشاور آب و عمران شمال، رئیس هیئت مدیره شرکت نیروانا تجارت پاسارگاد بوده و در بخش انبوه سازی مسکن نیز مشغول به کار هستند.

 

مهندس امیر شعبانی

نایب رئیس هیئت مدیره و معاون اجرایی

ایشان در سال 1342 در تهران به دنیا آمدند.او تحصیلات خود را در رشته مهندسی آبیاری و زهکشی در دانشگاه ارومیه ادامه داد.وی در سال 1368 در رشته مهندسی آبیاری و زهکشی فارغ التحصیل شدند و طی این مدت با کمیته آب جهاد سازندگی ارومیه و دفتر مرکزی کمیته آب وزارت جهاد سازندگی درپست های مدیریتی مختلف فعالیت داشته اند.ایشان شرکت مهندسی پانیر را در سال 1370 به همراه شرکاء خود تاسیس نمودند و در حال حاضر عضو هیئت مدیره در امور اجرایی شرکت پانیر ، مدیرعامل شرکت مهندسی تحت ، عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی بناب سد ، شرکت پروژه آبرسانی سیمین دشت گرمسار ، شرکت بین المللی مهندسین مشاور آب و گاز و نفت (آبگون) ، شرکت مهندسی مشاور آب و عمران شمال و شرکت نیروانا تجارت پاسارگاد بوده و در بخش انبوه سازی مسکن نیز مشغول به کار هستند.


 

 

مهندس جعفر سبوخی

عضو هیئت مدیره در امور ستادی

وی در سال 1337 در تربت حیدریه به دنیا آمدند و در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1366 فارغ التحصیل شد . ایشان به عنوان مدیر کارگاه تعمیر و نگهداری بسیاری از پروژه ها قبل ار سال 1370 مشغول به کار بوده اند ومدتی به طراحی ایستگاه های پمپاژ و سیستم های هیدرولیکی و ساخت تاسیسات مکانیکی مشغول بوده اند. از سال 1370 با شرکاء خود همراه شده و شرکت پانیر را تاسیس نموده و مشغول به کار شدند و از سال 1371 به عضویت هیئت مدیره شرکت در آمدند و هم اکنون عضو هیئت مدیره در امور ستادی شرکت هستند. ایشان همچنین عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پروژه آبرسانی سیمین دشت گرمسار بوده و به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی تحت ، شرکت ساختمانی بناب سد ، شرکت بین المللی مهندسین مشاور آب و گاز و نفت (آبگون) ، شرکت مهندسی مشاور آب و عمران شمال ، شرکت نیروانا تجارت پاسارگاد و در بخش انبوه سازی مسکن نیز مشغول به کار هستند.